Shichimi Togarashi

Shichimi Tōgarashi
しちみとうがらし
七味唐辛子